วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ตรวจเยี่ยมการอบรมวิทยากรขยายผลโครงการไทยนิยมยั่งยืน

      พลตรี ราชัน ประจันตะเสน  เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ตรวจเยี่ยมการอบรมวิทยากรขยายผลโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อเป็นการขยายผลให้กับวิทยากรที่จะได้นำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรม ในหัวข้อโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อให้เป็นต้นแบบของวิทยากรระดับจังหวัดของทั้ง 20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในห้วงระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมวิทยากรกระบวนการ การเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย หรือตัวแทนวิทยากรระดับจังหวัด(ทหาร) ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนมุ่งหวังให้วิทยากรได้นำความรู้ ความเข้าใจในโครงการไทยนิยมยั่งยืน ไปเผยแพร่และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเพื่อความรู้และเข้าใจในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้อง ณ ห้องอบรม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

 

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 5
Views Today : 725
Views Yesterday : 320
Views Last 30 days : 8131
Total views : 442739