กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี

       เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.พันเอกหญิง ปภัสสร พงษ์ประเทศ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากร(ฝ่ายทหาร) กับจังหวัดอุดรธานี ประชุมการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี ให้กับคณะทำงานระดับอำเภอและระดับตำบล จาก 5 อำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย อำเภอหนองหาน,อำเภอกู่แก้ว,อำเภอไชยวาน,อำเภอโนนสะอาด และอำเภอทุ่งฝน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดอุดรธานี/เลขาธิการ กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิด ณ หอประชุมอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More