กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

การช่วยเหลือประชาชน คือ อีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญสำหรับพวกเรา

กองพลพัฒนาที่ 2 โดย กรมทหารช่างที่ 2 กองพันทหารช่างที่ 202 จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือ นางลำไพ รางพิมาย บ้านเลยที่ 51/1 หมู่ 15 บ้านตลาดเจียบ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ เมื่อคืนวันที่ 7 มีนาคม 2564
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More