กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

จิตอาสา เข้าบริจาคโลหิตเพื่อเพิ่มปริมาณเลือด ให้กับธนาคารเลือด

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 นำกำลังพลจิตอาสา เข้าบริจาคโลหิตเพื่อเพิ่มปริมาณเลือด ให้กับธนาคารเลือด รพ.ยโสธร ทำให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วย กรณีฉุกเฉินได้ตลอดเวลา ลดการสูญเสียของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา มีโอกาสรอดและสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อีกครั้ง

กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 โดย พัน.สบร.22 บชร.2 และ ร้อย.บก.บชร.2 นำกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 และ รพ.ค่ายสุรนารี ที่เปิดรับบริจาคโลหิตตาม โครงการ  “บริจาคโลหิต จิตอาสา เพื่อชาติ” ของกองทัพบก
ในวันนี้มีกำลังพลที่บริจาคได้รวมจำนวน 13 นาย ได้โลหิตจำนวน 4,700 ซีซี พร้อมทั้งได้วางแผนจัดกำลังพล บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ปริมาณโลหิตสำรอง เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยต่อไป

วันที่ 23 ก.พ. 2564 กองพันทหารราบ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดอุดรธานี เพื่อบริจาคโลหิตให้กับประชาชนที่มีความต้องการโลหิตในการรักษาทางการแพทย์ และเป็นโลหิตสำรอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยบริจาค25 นาย ได้ปริมาณโลหิต 8,750 cc

มณฑลทหารบกที่ 21 นำกำลังพลจิต​อาสา​ นายทหาร​ นายสิบและทหารกองประจำการ​ ร่วมบริจาค​โลหิต​เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ซึ่ง​ประสบปัญหา​ขาดแคลน​โลหิต​เนื่องจาก​สถานการณ์​การแพร่ระบาด​ของ​เชื้อไวรัส​ COVID​ -​ 19​ ได้ปริมาณ​โลหิต​ 9,900 ซีซี​ ณ ภาคบริการ​โลหิต​แห่ง​ชาติที่​ 5​ สภากาชาด​ไทย​ ต.หนองบัว​ศาลา​ อ.เมือง​นครราชสีมา

กรมทหารพรานที่ 22 โดย กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 2101 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 21 นำกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 3,500 cc. และพร้อมกันนี้มีกำลังพลได้สมัครใจบริจาคดวงตา 2 นาย ซึ่งถือเป็นแบบอย่างในการบริจาคอีกทางหนึ่งที่ใช้อวัยวะบริจาคเป็นกรณีพิเศษ ณ หอประชุมอเนกประสงค์อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

พัน.ร.11 จัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตให้กับคลังเลือดโรงพยาบาลกันทรลักษ์ แก้ปัญหาโลหิตสำรองขาดแคลน เป็นการเตรียมการช่วยเหลือประชาชนกรณีหากต้องใช้โลหิตฉุกเฉิน ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส Covid-19

ร.13 พัน.13 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 25 นาย ร่วมบริจาคโลหิตให้กับ สภากาชาดอุดรธานี เพื่อมอบให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนโลหิตสำหรับรักษาผู้ป่วย เนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 ณ สโมสรนายทหารค่ายประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากเเข้ง อ.เมือง จว.อุดรธานี ซึ่งได้ยอดบริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 8,800 ซีซี

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 นำกำลังพลจิตอาสา เข้าบริจาคโลหิตเพื่อเพิ่มปริมาณเลือด ให้กับธนาคารเลือด รพ.ยโสธร อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วย กรณีฉุกเฉินได้ตลอดเวลา ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 2,250 ซีซี

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More