กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ร่วมบริจาคโลหิต แก้วิกฤต COVID-19

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 2,250 CC. ให้กับ ศูนย์คลังเลือดกลางโรงพยาบาลเลย ตามโครงการ กองทัพไทย ร่วมบริจาคโลหิต แก้วิกฤต COVID-19

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More