กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ความใส่ใจ บวกความห่วงใย เท่ากับความประทับใจและความปลาบปลื้ม ร.3 พัน.1 จัดกำลังพลช่วยทำการรื้อถอนบ้านที่บ้านประสบเหตุอัคคีภัย

พ.ท.กัญญณัต ไชยะโอชะ ผบ.ร.3 พัน.1 พร้อมกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าพบปะครอบครัว พลทหารสิรภพ เถาวัลย์ สังกัด ร.3 พัน.1 ร้อย.อวบ. ที่ 3  ณ บ้านเลขที่ 367 ม.6 บ้านผักคำภู ต.นาใน อ.พรรณณานิคม จ.สกลนคร ซึ่งบ้านประสบเหตุอัคคีภัยเสียหายทั้งหลัง หน่วยได้ดำเนินการจัดกำลังพลช่วยทำการรื้อถอนบ้านดังกล่าว   พร้อมกับให้การช่วยเหลือในขั้นต้น และในโอกาสนี้ ผบ.ร.3 พัน.1 ได้กรุณามอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค ให้กับครอบครัวที่ประสบเหตุอัคคีภัย
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More