กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Daily Archives

มิถุนายน 5, 2019

แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานพิธีมอบบ้านตามโครงการ “ครอบครัวเดียวกัน” โดยกองพลทหารราบที่ 6

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานพิธีมอบบ้านตามโครงการ “ครอบครัวเดียวกัน” โดยกองพลทหารราบที่ 6 ดำเนินการโดย กองกำลังสุรนารี กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23…

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการรับประทานอาหารของทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ของหน่วยกองพันทหารราบที่ 3…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการรับประทานอาหารของทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ของหน่วยกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 ที่ผ่านการฝึกเข้าสู่สัปดาห์ที่ 5…

แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมประกอบพิธีทำบุญครบรอบการละสังขาร “พระพิมลพัฒนาทร”

      พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยคณะข้าราชการ คหบดี ศิษยานุศิษย์ ประชาชนในพื้นที่ร่วมประกอบพิธีทำบุญครบรอบการละสังขาร“พระพิมลพัฒนาทร” หรือ “หลวงพ่อพวน วรมังคโล” ครบรอบ 3…

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจาอาคาร งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค…

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจาอาคาร งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬากลางค่ายสุรนารี…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More