กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมประกอบพิธีทำบุญครบรอบการละสังขาร “พระพิมลพัฒนาทร”

      พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยคณะข้าราชการ คหบดี ศิษยานุศิษย์ ประชาชนในพื้นที่ร่วมประกอบพิธีทำบุญครบรอบการละสังขาร“พระพิมลพัฒนาทร” หรือ “หลวงพ่อพวน วรมังคโล” ครบรอบ 3 ปี ซึ่งเป็นพระสงฆ์ผู้มีพรหมวิหารธรรม เป็นพระนักพัฒนา ที่ชาวเมืองสุรินทร์ให้ความเลื่อมใสศรัทธา ณ วัดมงคลรัตน์ ตำบลคอโค อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More