กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Daily Archives

มิถุนายน 4, 2019

แม่ทัพภาคที่ 2 หารือร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพภาค 3,4…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ นาย อดุล ประยูรสิทธิ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพภาค 3 พร้อมด้วย นาย เรืองยศ รัตนอุรดินทร์…

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค…

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ ทภ.๒ (โดย ช.๒ พัน.๒๐๑)…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More