กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 หารือร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพภาค 3,4 เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ นาย อดุล ประยูรสิทธิ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพภาค 3 พร้อมด้วย นาย เรืองยศ รัตนอุรดินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 พร้อมคณะเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งแนวทางการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ ณ ห้อง รับรองกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More