ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 หารือร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพภาค 3,4 เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ นาย อดุล ประยูรสิทธิ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพภาค 3 พร้อมด้วย นาย เรืองยศ รัตนอุรดินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 พร้อมคณะเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งแนวทางการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ ณ ห้อง รับรองกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 5 0 3
Views Today : 86
Views Yesterday : 58
Views Last 30 days : 4537
Total views : 243450