Archive - มกราคม 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการ “สานพลัง สร้างเครือข่ายเพื่อบุตรที่มีความต้องการพิเศษ”

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการ “สานพลัง สร้างเครือข่ายเพื่อบุตรที่มีความต้องการพิเศษ”...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ลงพื้นที่อีสานมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม”

     พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่อีสานมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ “คืนความสุขให้ประชาชน...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

     พลตรี อัครเดช บุญเทียม รองแม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ อาจารย์ใหญ่ที่สละร่างกายให้กับการศึกษา โดยมีสรีระสังขาร หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ...

ข่าวพระบรมวงศานุวงศ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอุบลราชธานี

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พลตรี ธเนศ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมทีมยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2562

     พันเอก วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมทีมยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2562 กองพลทหารราบที่ 3 โดย...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

กองทัพภาคที่ 2 จัดงานฉลองการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครบรอบ 1 ปี

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดงานยิ่งใหญ่งานฉลองการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครบรอบ 1 ปี โดยจัดให้มีการแสดงแสงสีเสียง...

กอ.รมน.ภาค 2 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

กองทัพภาคที่ 2 จัดประชุมผู้บริหารงานด้านความมั่นคงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารงานด้านความมั่นคงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร

      พลตรี ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 เพื่อทดสอบความพร้อมการปฏิบัติ ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

พลเอก สุรใจ จิตต์แจ้ง ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามแนวทางเพื่อพัฒนาเหล่าทหารปืนใหญ่พื้นที่ทัพภาคที่ 2

     พลเอก สุรใจ จิตต์แจ้ง ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก หัวหน้าคณะทำงานเหล่าปืนใหญ่ เดินทางเข้าพื้นที่ทัพภาคที่ 2...

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 9
Views Today : 62
Views Yesterday : 108
Views Last 30 days : 8292
Total views : 443282