กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Yearly Archives

2018

กองทัพภาคที่ ๒ เตรียมความพร้อมและตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

     วันนี้ (๒๗ ธ.ค. ๖๑) เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ ๒…

แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยอดีตผู้บังคับบัญชาชั้นผู้ใหญ่ คณะข้าราชการหน่วยขึ้นตรง คหบดี…

https://youtu.be/m5ulrneoIOA       พลโท ธรากร ธรรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยอดีตผู้บังคับบัญชาชั้นผู้ใหญ่ คณะข้าราชการหน่วยขึ้นตรง คหบดี หน่วยงานราชการในพื้นที่…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 / ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานการประชุมชี้แจง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โดยมี…

โครงการมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม”

https://youtu.be/U_Am4XLLUBo      เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.61 เวลา 1000 น. พลตรี พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชน…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองในสังคม ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง…

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 / ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองในสังคม ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง…

หัวหน้าชุดมวลชนสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปิดการบรรยายสร้างการรับรุ้…

https://youtu.be/m_0gMLYUVgM      พลโท ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ หัวหน้าชุดมวลชนสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปิดการบรรยายสร้างการรับรุ้ ความเข้าใจ…

แม่ทัพภาคที่ 2 นำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาครัฐ และเอกชน…

https://youtu.be/0hLnt0V_zDg      พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 นำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาครัฐ และเอกชน…

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่…

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณ มานิดา สิงหัษฐิต…

กอ.รมน.ภาค 2 นำคณะโครงการเพิ่มประสิทธภาพการขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน…

https://youtu.be/AMCENFOxC0E      พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 นำคณะโครงการเพิ่มประสิทธภาพการขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน…

พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก…

     พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะฯ นำความห่วงใยจากผู้บัญชาการกองทัพบก มาสู่น้องๆ ทหารกองประจำการตรวจเยี่ยม การประกอบเลี้ยงสำหรับกำลังพลของหน่วย กองพันทหารราบที่…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More