Archive - 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

กองทัพภาคที่ ๒ เตรียมความพร้อมและตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

     วันนี้ (๒๗ ธ.ค. ๖๑) เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ ๒...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยอดีตผู้บังคับบัญชาชั้นผู้ใหญ่ คณะข้าราชการหน่วยขึ้นตรง คหบดี หน่วยงานราชการในพื้นที่ พร้อมใจกันทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2562

      พลโท ธรากร ธรรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยอดีตผู้บังคับบัญชาชั้นผู้ใหญ่ คณะข้าราชการหน่วยขึ้นตรง คหบดี หน่วยงานราชการในพื้นที่...

กอ.รมน.ภาค 2 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 / ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานการประชุมชี้แจง...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

โครงการมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม”

     เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.61 เวลา 1000 น. พลตรี พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชน...

กอ.รมน.ภาค 2 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองในสังคม ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง ระดับภาค

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 / ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองในสังคม...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

หัวหน้าชุดมวลชนสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปิดการบรรยายสร้างการรับรุ้ ความเข้าใจ กฏหมายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ปี 2560

     พลโท ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ หัวหน้าชุดมวลชนสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปิดการบรรยายสร้างการรับรุ้ ความเข้าใจ...

ข่าวพระบรมวงศานุวงศ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

กอ.รมน.ภาค 2 นำคณะโครงการเพิ่มประสิทธภาพการขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดนครราชสีมา

     พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 นำคณะโครงการเพิ่มประสิทธภาพการขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมการประกอบเลี้ยงอาหารสำหรับกำลังพลของหน่วย ร.13 พัน.2 และ ร.13 พัน.3 ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์

     พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะฯ นำความห่วงใยจากผู้บัญชาการกองทัพบก มาสู่น้องๆ ทหารกองประจำการตรวจเยี่ยม...

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 8 6 4
Views Today : 487
Views Yesterday : 174
Views Last 30 days : 10035
Total views : 430527