กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 / ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานการประชุมชี้แจง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ, ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ, นายอำเภอขุขันธ์, ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ให้การต้อนรับ ซึ่งมี พันเอก สุรชิน กาญจนจิตติ รองเสนาธิการ กองทัพน้อยที่ 2 / เลขานุการศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร พร้อมทั้งแนะนำวิธีการเสนอขอโครงการฯ มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่ร่วมกิจกรรมจำนวน ๓๕๐ คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More