กอ.รมน.ภาค 2 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 / ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานการประชุมชี้แจง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ, ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ, นายอำเภอขุขันธ์, ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ให้การต้อนรับ ซึ่งมี พันเอก สุรชิน กาญจนจิตติ รองเสนาธิการ กองทัพน้อยที่ 2 / เลขานุการศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร พร้อมทั้งแนะนำวิธีการเสนอขอโครงการฯ มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่ร่วมกิจกรรมจำนวน ๓๕๐ คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 8 6 4
Views Today : 464
Views Yesterday : 174
Views Last 30 days : 10012
Total views : 430504