ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

กองทัพภาคที่ ๒ เตรียมความพร้อมและตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

     วันนี้ (๒๗ ธ.ค. ๖๑) เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานเปิดศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ความปลอดภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ อาคารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ค่ายสุรนารี ซึ่งศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ฯ แห่งนี้ ได้เชื่อมต่อสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จากจุดวิกฤตทั้ง ๒๐ จังหวัด เพื่อใช้ในการวางแผนและบูรณาการความช่วยเหลือ ในการอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนได้อย่างใกล้ชิด โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งหากเกิดสถานการณ์ความไม่เรียบร้อยขึ้นไม่ว่ากรณีใดสามารถประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวทุกภาคส่วน รวมถึงเสนอแนะการใช้กำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหาร ที่เตรียมพร้อมเข้าดำเนินการได้อย่างทันท่วงที
จากนั้น ได้เดินทางไปตรวจความพร้อมและตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ จุดบริการประชาชนถนนมิตรภาพ (เลี่ยงเมือง) ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

     การจัดตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และอำนวยความสะดวกในเดินทางให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง จัดตั้งขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๑๒๓ จุด ประกอบด้วย ๒๙ จุดบริการหลัก ๙๔ จุดบริการร่วม โดยได้จัดเตรียมจุดบริการสำหรับพักรถ พักคน, จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการสอบถามเส้นทางการจราจร และ รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน, บริการเครื่องดื่ม กาแฟ, บริการซ่อม ตรวจสภาพยานพาหนะ, ห้องน้ำ ห้องสุขา และหากเกิดปัญหาระหว่างเดินทางสามารถขอรับการช่วยเหลือ ได้จากเจ้าหน้าที่ที่จุดบริการประชาชน ตามเส้นทางต่างๆ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ณ จุดบริการประชาชนหน้าค่ายทหารของกองทัพบก ๕๕๓ จุดทั่วประเทศ
อีกทั้งยังได้ร่วมกับฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ประชาชนในพื้นที่ และจิตอาสา ในการตั้งจุดตรวจความมั่นคง จุดตรวจป้องปรามการกระทำผิดกฎหมาย การเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมระงับเหตุ การเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลเข้าดูแลผู้เจ็บป่วย การดูแลความปลอดภัยสาธารณะและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จัดกิจกรรม ขณะเดียวกันในพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศทางกองกำลังป้องกันชายแดนได้ประสานส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดการกระทำผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์ของมิจฉาชีพในช่วงเทศกาล อีกทั้งดำรงความเข้มแข็งในมาตรการสกัดกั้น ยาเสพติด รวมถึงสินค้าเกษตรที่ลักลอบเข้าไทยอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และร่วมเป็นหูเป็นตาในการดูแลความปลอดภัยสาธารณะ

     ต่อจากนั้น ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินตรวจสภาพการจราจรทางอากาศ ตลอดเส้นทาง ถ.มิตรภาพ ช่วง อำเภอเมืองนครราชสีมา ถึง อำเภอปากช่อง ซึ่งเป็นถนนสายหลักมุ่งหน้าสู่ภาคอีสาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา
ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ กองทัพภาคที่ ๒ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองและดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ และขอส่งความปรารถนาดีให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่าน ได้ใช้เวลากับครอบครัวในการร่วมกิจกรรมที่เป็นสิริมงคลกับการเริ่มต้นศักราชใหม่อย่างมีความสุข และขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการ

“ปีใหม่ ปลอดภัย กองทัพบก ห่วงใย ประชาชน ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 8
Views Today : 84
Views Yesterday : 201
Views Last 30 days : 8318
Total views : 443196