กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณ มานิดา สิงหัษฐิต เป็นผู้แทน ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒ คณะข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๒ และประชาชนในพื้นที่ เฝ้ารับเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More