ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

กอ.รมน.ภาค 2 นำคณะโครงการเพิ่มประสิทธภาพการขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดนครราชสีมา


Warning: Undefined array key "id" in /www/wwwroot/web.army2.mi.th/wp-content/plugins/advanced-responsive-video-embedder/php/Video.php on line 409
ARVE Error: need id and provider

     พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 นำคณะโครงการเพิ่มประสิทธภาพการขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร โดยมี พันเอก วัชรพล คันธา หัวหน้าประสานความมั่นคง ทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ศูนย์ประสานความมั่นคงภายใน กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ กล่าวรายงานซึ่งในปัจจุบันปัญหสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ภายในประเทศได้ ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ โดยมีสาเหตุจากการต้องสูญเสียทั้ง ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นและนำคณะมาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 9
Views Today : 34
Views Yesterday : 108
Views Last 30 days : 8264
Total views : 443254