กอ.รมน.ภาค 2 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองในสังคม ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง ระดับภาค

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 / ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองในสังคม ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง ระดับภาค โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา, ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา, นายอำเภอหนองบุญมาก, ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ให้การต้อนรับ ซึ่งมี พันเอก สุรชิน กาญจนจิตติ เลขานุการศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร พร้อมทั้งแนะนำวิธีการเสนอขอโครงการฯ มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่ร่วมกิจกรรม จำนวน 350 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 8
Views Today : 97
Views Yesterday : 201
Views Last 30 days : 8219
Total views : 443209