ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 สมาคมแม่บ้าน ทภ.2

กองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566

     กองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566
     วันนี้ (5 ธ.ค.66) เวลา 08.30 น. พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานนำแม่ทัพน้อยที่ 2, ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง, ข้าราชการ และ คุณ พรชนก บุญธรรมเจริญ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 พร้อมสมาชิกฯ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประกอบพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2566, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ที่ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยแม่ทัพภาคที่ 2 ได้วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
     70 ปีแห่งการครองราชย์ เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ปวงประชาว่าทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศพระองค์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อทำนุบำรุงอาณาประชาราษฎร์ สร้างความผาสุกร่มเย็น ให้แก่ชาติบ้านเมือง ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินที่พระราชทานความรัก ความเอื้ออาทรห่วงใยแก่ราษฎรโดยถ้วนหน้า เมล็ดพันธุ์การพัฒนา ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลายพันโครงการ ยังคงเจริญงอกงาม ผลิดอกออกผลทั่วสารทิศ หล่อเลี้ยงทุกชีวิต ทุกสรรพสิ่งบนผืนแผ่นดินไทย หลักในการดำเนินชีวิต ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ให้ทุกฝ่ายยึดถือปฏิบัติ ทั้งเป็นแนวทางสำคัญ ที่เป็นภูมิคุ้มกันให้พสกนิกร สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในสังคมโลกยุคปัจจุบัน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น พระองค์จึงสถิตอยู่ในดวงใจของราษฎรตลอดมา ทรงเป็นประดุจดวงประทีป ส่องชีวิตผองพสกนิกรทั่วหล้า ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ นำมาซึ่งความเป็นปึกแผ่นของชาติไทย
     นอกจากนั้นกองทัพภาคที่ 2 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต โดยโรงพยาบาลค่ายสุรนารี สำหรับใช้เป็นโลหิตสำรองให้กับโรงพยาบาลเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาโดยเร็ว และแม่ทัพภาคที่ 2 ได้พบปะให้กำลังใจและประดับเข็มที่ระลึกให้กับผู้บริจาคโลหิตอีกด้วย

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 3
Views Today : 8
Views Yesterday : 443
Views Last 30 days : 5930
Total views : 452220