ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

งานซื้อชิ้นส่วนซ่อม งานโครงการก่อสร้างบ้านพักโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ทั่วไป (โครงการซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหาร ของ ทบ.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับ ช.พัน.3 พล.ร.3

ประกาศแผน1

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศร่างขอบเขตงาน

งานซื้อชิ้นส่วนซ่อม งานโครงการก่อสร้างบ้านพักโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ทั่วไป (โครงการซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหาร ของ ทบ.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับ ช.พัน.3 พล.ร.3

0.2 ขอบเขตของงาน

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลาง

งานซื้อชิ้นส่วนซ่อม งานโครงการก่อสร้างบ้านพักโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ทั่วไป (โครงการซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหาร ของ ทบ.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับ ช.พัน.3 พล.ร.3

ราคากลาง