ประกาศราคากลาง เปิดเผยราคากลางหน่วยงาน ทภ.2

ประกาศราคากลาง งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการปรับปรุง และพัฒนาหน่วย ทภ.๒ และ นขต.ทภ.๒ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างกองรักษาการณ์ตามแบบ กห. ๑๕ – ๑ ก. ของ บชร.๒ ประจำปีงบประมาณ 256๖ ให้กับ ช.๒ พัน.๒๐๑ ดำเนินการ จำนวน ๑๘๕ รายการ

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 9 3
Views Today : 11
Views Yesterday : 116
Views Last 30 days : 8252
Total views : 414875