ประกาศร่างขอบเขตงาน เปิดเผยราคากลางหน่วยงาน ทภ.2

ประกาศร่างขอบเขตของงาน ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ. ของ ทภ.2 ในส่วนของ มทบ.21, มทบ.28 และ มทบ.29 ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับ ช.2 พัน.201 ดำเนินการ

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 9 4
Views Today : 141
Views Yesterday : 146
Views Last 30 days : 8387
Total views : 415151