กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Daily Archives

มีนาคม 22, 2021

รวมพลัง..ร่วมใจ..ช่วยภัยแล้ง

ศบภ.มทบ.24 นำขบวนรถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน ปริมาณน้ำ 24,000 ลิตร เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตประปา ในพื้นที่บ้านดอนภู่ และบ้านนาหวาน

ถึงพายุจะหนักแค่ไหน..ทหารไทยหัวใจไม่เคยหวั่น

 ศบภ.มทบ.23 โดย ม.7 พัน.14 จิตอาสา นายอำเภอห้วยเม็ก และสัสดีอำเภอห้วยเม็ก จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ออกช่วยเหลือประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำ ในพื้นที่

ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ประชาสุขใจ..น้ำใสเต็มตุ่ม

กองพลทหารม้าที่ 3 จัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภคให้กับโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเติมน้ำใส่แท็งค์น้ำหอสูงภายในโรงเรียน

น้ำ..หมื่นสองพันลิตร..พิชิตภัยแล้ง

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ลงพื้นที่ แจกจ่ายน้ำ จำนวน 12,000 ลิตร ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายฯ เพื่อไว้สำหรับใช้อุปโภค บริโภค และเก็บไว้ใช้สำรองใช้ในฤดูแล้ง ในพื้นที่

พิธีมอบบ้านและสิ่งของพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กองกำลังสุรนารี โดย กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More