กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

น้ำ..หมื่นสองพันลิตร..พิชิตภัยแล้ง

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ลงพื้นที่ แจกจ่ายน้ำ จำนวน 12,000 ลิตร ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายฯ เพื่อไว้สำหรับใช้อุปโภค บริโภค และเก็บไว้ใช้สำรองใช้ในฤดูแล้ง ในพื้นที่ บ.ท่าบุ่ง ม.5 ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More