กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รวมพลัง..ร่วมใจ..ช่วยภัยแล้ง

ศบภ.มทบ.24 นำขบวนรถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน ปริมาณน้ำ 24,000 ลิตร เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตประปา ในพื้นที่บ้านดอนภู่ และบ้านนาหวาน ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More