กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ประชาสุขใจ..น้ำใสเต็มตุ่ม

กองพลทหารม้าที่ 3 จัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภคให้กับโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเติมน้ำใส่แท็งค์น้ำหอสูงภายในโรงเรียน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับน้องๆนักเรียน รวมปริมาณน้ำกว่า 10,000 ลิตร
 
สำหรับผลการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมา หน่วยฯ ได้แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนไปแล้วกว่า 70,000 ลิตร ทำให้พี่น้องประชาชนรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ กองทัพบกเข้ามาให้ความช่วยเหลือ
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More