กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พิธีมอบบ้านและสิ่งของพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กองกำลังสุรนารี โดย กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 ดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของ เด็กชาย บุญยกร นางวงค์ บ้านเลขที่ 76/3 หมู่ 5 บ้านขนาด ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ นั้น
 
กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 ได้ดำเนินการซ่อมแซม โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน 40 วัน ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี
 
โดยครอบครัวเด็กชาย บุญยกร นางวงศ์ มีความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งพระราชทานสิ่งของแก่กำลังพลและผู้สนับสนุน โดยมี นาย สำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธี
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More