กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Daily Archives

พฤศจิกายน 1, 2019

แม่ทัพภาคที่ 2…

     ตามนโยบายของ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก กองทัพภาคที่ 2 นำโดย พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต…

ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการต้อนรับทหารใหม่ที่เข้าประจำการตามหน่วยต่างๆ…

     พลโท ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการรับน้องใหม่แห่งกองทัพบกที่จะเข้าประจำการตามหน่วยต่างๆ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2…

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน (งบงานซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง)…

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน (งบงานซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ กองทัพภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคา…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More