กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการต้อนรับทหารใหม่ที่เข้าประจำการตามหน่วยต่างๆ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2

     พลโท ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการรับน้องใหม่แห่งกองทัพบกที่จะเข้าประจำการตามหน่วยต่างๆ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ซึ่งจุดนี้เป็นจุดคัดแยกที่จะส่งไปยังหน่วยฝึกต่างๆ ภายในค่ายสุรนารี และค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จากการสังเกตุ น้องๆที่เข้ามา ถือว่ามีขวัญกำลังใจดีเยี่ยมเพราะจากการสอบถาม น้องๆ บอกทราบความเคลื่อนไหวต่างๆ จากที่ทางกองทัพภาคที่ 2 ได้ประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางจึงทำให้ไดรับข่าวสาร จากสื่อโซเชียลต่างๆ ทำให้ทั้งญาติๆ ของน้องๆ ทหารใหม่คลายความกังวลไปได้ และมีความตั้งใจที่เข้ามารับใช้ชาติตลอดห้วงระยะเวลา 2 ปี นี้

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More