กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Daily Archives

พฤษภาคม 29, 2019

พล.อ.ชรินทร์ จ้องสองสี หน.คณะทำงานด้านกำลังพล ทบ. ตรวจเยี่ยมหน่วย ในพื้นที่ ทภ.๒…

     พล.อ.ชรินทร์ จ้องสองสี ผทค.พิเศษ ทบ./หน.คณะทำงานด้านกำลังพล ทบ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย ในพื้นที่ ทภ.๒ เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าในการดำเนินการตามนโยบายด้านกำลังพล ทบ.…

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจาอาคาร งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค…

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจาอาคาร งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬากลางค่ายสุรนารี…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More