กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พล.อ.ชรินทร์ จ้องสองสี หน.คณะทำงานด้านกำลังพล ทบ. ตรวจเยี่ยมหน่วย ในพื้นที่ ทภ.๒ เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าในการดำเนินการตามนโยบายด้านกำลังพล ทบ.

     พล.อ.ชรินทร์ จ้องสองสี ผทค.พิเศษ ทบ./หน.คณะทำงานด้านกำลังพล ทบ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย ในพื้นที่ ทภ.๒ เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าในการดำเนินการตามนโยบายด้านกำลังพล ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวมทั้งชี้แจงให้คำแนะนำตลอดจนรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และประเมินผลในด้านการดำเนินงานของหน่วยฯ ในการนี้ได้เดินทางตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มทบ.๒๑, โรงพยาบาลค่ายสุรนารี, หน่วย ร.๓ พัน.๒ พล.ร.๓ เยี่ยมทหารใหม่, ศูนย์ฟิตเนส, และโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี พล.ต.สามารถ จินตสมิทธ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค.๖๒

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More