ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง งานซื้อน้ำมันอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารโรงครัว 100 – 200 คน (หัวเตาแก๊ส) แบบ กห 09 – 1 ค. ของ ร้อย.บก.ทภ.2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับ ช.2 พัน.202 จำนวน 5 รายการ

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 5 0 5
Views Today : 535
Views Yesterday : 125
Views Last 30 days : 5135
Total views : 244474