ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศร่างขอบเขตงาน

ประกาศร่างขอบเขตงานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารคลัง สป.5 ของ นขต.พล.ร.6 ตามแผนโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยคลัง สป.5 ระยะที่ 2 ของ ทภ.2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับ ช.พัน.6 พล.ร.6 ดำเนินการ

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 3 6
Views Today : 435
Views Yesterday : 53
Views Last 30 days : 5400
Total views : 447094