กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2

     สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธี รับ – ส่งหน้าที่ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 ระหว่าง พันเอกหญิง คันธรัตน์ วงศ์ชะอุ่ม กับ คุณ สุกัญญา แสงผล โดยมีพิธีลงนามในเอกสาร รับ-ส่งหน้าที่ ณ ห้องประชุม 4 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More