ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

สืบสาน รักษา ต่อยอด เศรษฐกิจพอเพียง” มทภ.2 ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี ร.3

     พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารราบที่ 3 เยี่ยมชมการดำเนินการของศูนย์ผลิตพันธุ์กบพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ศูนย์ย่อย กรมทหารราบที่ 3 และโครงการทดลองเลี้ยงปลานิลจิตรลดา ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำในการเพาะเลี้ยง การขยายพันธุ์กบ และปลา เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ในโครงการทหารพันธุ์ดีต่อไป

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 3
Views Today : 285
Views Yesterday : 150
Views Last 30 days : 7371
Total views : 441979