ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก” เยี่ยมชมการดำเนินงาน โครงการทหารพันธุ์ดี และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของหน่วย ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2

     พลโท อานุภาพ ศิริมณฑล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก พร้อมคณะฯ เดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 23 โดยหน่วยได้จัดมัคคุเทศก์น้อยอาสาพาเที่ยว ประกอบด้วย นำเยี่ยมชมการดำเนินงานเกษตรแบบพอเพียง “การปลูกผักปลอดภัย”, เยี่ยมชมการดำเนินงาน ศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทานฯ, เยี่ยมชมแปลงปลูกหญ้าสาธิต โครงการปลูกหญ้าเศรษฐกิจ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของหน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 2 โดยมี พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลตรี สมภพ ภาระเวช เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 และคณะผู้บังคับบัญชาฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมา

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 3
Views Today : 285
Views Yesterday : 150
Views Last 30 days : 7371
Total views : 441979