ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพดุลย์ ให้การต้อนรับน้องๆ เยาวชนกองทัพภาคที่ 2 “Army Youth Summer Camp” ก่อนเดินทางไปทัศนศึกษาในพื้นที่ ทภ.1 และทภ.3

     วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 0700 น. ที่ พุทธศาสนสถาน ค่ายสุรนารี พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 พบปะให้โอวาท และมอบของที่ระลึกให้กับเยาวชนกองทัพภาคที่ 2 ที่จะเดินทางไปทัศนศึกษาในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2567 ถึง 25 เมษายน 2567
     ซึ่งเป็นกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน Army Youth Summer Camp ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ ให้เยาวชนได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นในห้วงวันที่ 22 – 25 เมษายน 2567 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นบุตรหลานกำลังพล ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 และเยาวชนในพื้นที่รอบค่าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 36 คน
     ในโอกาสเดียวกันก่อนเดินทาง แม่ทัพกล่าวให้โอวาทให้แก่เยาวชนฯ ขอให้เดินทางไปทัศนศึกษาด้วยความปลอดภัย เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เรียนรู้สภาพแวดล้อมสังคม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รวมถึงการดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองและสร้างประโยชน์ให้สังคม ต่อไป

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 3
Views Today : 288
Views Yesterday : 150
Views Last 30 days : 7374
Total views : 441982