กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กองทัพภาคที่ 2 ห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วม ระดมกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอโนนไทยที่ประสบอุทกภัยพายุเตี้ยนหมู่

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.64 พลตรี สวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2 นำความห่วงใยจากผู้บัญชาการทหารบกสู่พี่น้องประชาชนชาวโนนไทย โดยได้ระดมกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใน อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา พร้อมนำยุทโธปกรณ์ที่จัดหาเพื่อการป้องกันประเทศ นำมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ

ในการนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ได้สำรวจเส้นทางน้ำทางอากาศยานเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด และได้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ โดยเฉพาะเทศบาลตำบลบัลลังก์ และสำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา ในการร่วมกันซ่อมแซมคันดินลำเชียงไกรที่ชำรุดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยสำนักงานชลประทานที่ 8 ได้เร่งระดมเครื่องมือหนักทางการช่าง เข้าดำเนินการ โดยในครั้งแรกจะใช้รถแม็คโครประกอบแท็กขนาดใหญ่ลุยน้ำปั้นคันดินชั่วคราว เพื่อกักน้ำ พร้อมทั้งจัดรถครัวสนาม ติดตั้งสะพานเครื่องหนุนมั่น MFB (Modular Fast Bridge) รถผลิตน้ำประปาเพื่อบริการประชาชน

ทั้งนี้ทหารจาก กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2 ยังดำรงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More