กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เยี่ยมการปฏิบัติงานแผนงานรักษาความมั่นคงภายใน พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอุบลราชธานี

พลตรีสวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยในแผนงานรักษาความมั่นคงภายใน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมี พลตรีอดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2 ให้การต้อนรับ

โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พร้อมรับทราบปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2 อีกทั้งยังได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 จากนั้นได้เดินทางไปยัง หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเยี่ยมชมโครงการ “สุรินทร์รวมใจปันสุข” ในการช่วยเหลือประชาชน โดยการแจกจ่ายอาหารให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สำหรับโครงการดังกล่าว กองกำลังสุรนารี ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์,องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ,มณฑลทหารบกที่ 25 ,ภาครัฐ,ภาคเอกชน ,พ่อค้า และประชาชน ในจังหวัดสุรินทร์ จัดขึ้น เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย สนับสนุนรถครัวสนาม จำนวน 1 คัน จากกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 และมณฑลทหาารบกที่ 25 อีก จำนวน 1 คัน ในการจัดทำอาหารกล่องแจกจ่ายให้กับพี่น้อง ประชาชน และได้เดินทางต่อไปยัง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับฟังบรรยายสรุป การและมอบแนวทางการปฏิบัติให้กับหน่วยโดยมี พันเอกกิติพงษ์ พุทธิมณี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับ

หลังจากนั้น ในห้วงบ่าย ได้เดินทางไปในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ และมอบนโยบายในด้านการสกัดกั้นยาเสพติด การลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษี แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับในการมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ก็เพื่อนำนโนบายของผู้บังคับบัญชา มาเน้นย้ำให้กับหน่วย และที่สำคัญ ก็คือการนำปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ กลับไปแก้ปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผล และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More