กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ส่งกำลังใจครอบครัวครูฝึกทหารใหม่

การฝึกทหารใหม่ แบบ New normal ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด โดยใช้หลัก Bubble and Sealed ซึ่งครูฝึกทหารใหม่ ต้องกักตัวตั้งแต่ก่อนทหารใหม่เข้า และระหว่างฝึกห้ามออกจากหน่วยฝึก ไม่ได้กลับบ้าน ภาระของครอบครัวก็ตกไปสู่แม่บ้านโดยปริยาย ต้องดูแลคนในครอบคร้วแทนพ่อบ้านทุกอย่าง

ด้วยความห่วงใย แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 ลงพื้นที่ถึงบ้านพักพบปะแม่บ้านของกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษสีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร และได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของครูฝึกทหารใหม่ พร้อมกล่าวชื่นชมว่าทหารเป็นชีวิตต้องมีความเสียสละ แต่ที่เสียสละมากกว่าทหาร ก็เป็นแม่บ้านแนวหลังนี่ล่ะ เพราะเมื่อยามพ่อบ้านไม่อยู่หรือออกราชการสนามชายแดน แม่บ้านก็ต้องดูแลแทนทุกอย่าง นับว่าเป็นผู้เสียสละอย่างแท้จริง

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More