กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

มทภ.2 ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 27 (ร.16 พัน.2) จังหวัดยโสธร

พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 27 (ร.16 พัน.2) ซึ่งกำลังเตรียมการรองรับผู้ป่วยเพิ่มเติมอีก 200 เตียง ในพื้นที่ค่ายบดินทรเดชา จ.ยโสธร เพื่อรองรับดูแลประชาชน กำลังพลและครอบครัวที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด19 ทั้งมีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการ เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระด้านการรักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาลสาธารณสุข โดยมี พ.อ.บุญเสริม บุญบำรุง ผบ.ร.16 พร้อมกำลังพลของหน่วย ร.16 พัน.2 ร่วมให้การต้อนรับ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More