กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจความพร้อมศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด19 ที่โรงกีฬาอเนกประสงค์ค่ายสุรนารี รองรับผู้ป่วยได้ 80 เตียง

วันนี้ (5 ส.ค.64) เวลา 1000 พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขนครราชสีมา, และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจความพร้อมศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด19 ที่โรงกีฬาอเนกประสงค์ค่ายสุรนารี อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจัดเตรียมสถานที่โดยมณฑลทหารบกที่ 21 สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 80 เตียง แยกเป็น ชาย 40 เตียง หญิง 40 เตียง ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี จากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG)
 
โดยจะใช้เป็นที่พักคอยสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 จากนอกพื้นที่ ที่มีภูมิลำเนา จ.นครราชสีมา และต้องการจะกลับมารักษาตัว โดยหากพื้นที่ปลายทางยังไม่สามารถรับรักษาผู้ป่วยได้ จะถูกส่งมาพักคอยและรับการรักษาโดยทีมแพทย์และพยาบาลที่ศูนย์แห่งนี้เป็นการชั่วคราว ก่อนที่จะส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลปลายทาง เมื่อมีความพร้อมรับการรักษาผู้ป่วยต่อไป
 
แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 2 พร้อมสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทุกพื้นที่ ทั้ง 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสั่งการให้ทุกจังหวัดที่มีค่ายทหาร จัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ให้ครอบคลุมและมีจำนวนมากที่สุด พร้อมสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร แพทย์ พยาบาล รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในแต่ละจังหวัด เพื่อร่วมมือกับทางสาธารณสุขในจังหวัดนั้นรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และช่วยเหลือประชาชนที่ยังไม่มีโรงพยาบาลรักษา ให้ได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุด
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More