กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ทภ.2 รับมอบไก่ไข่และนกกระทาไถ่ชีวิตเพื่อสวัสดิการกำลังพล ภาคอีสานถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 
พระครูโสภณพรหมรังษี เจ้าอาวาสวัดพรหมมหาจุฬามณี และศิษยานุศิษย์ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คุณอังศนา วัฒนานุกิจ, พล.อ.ชูชาติ สุกใส พร้อมด้วย พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานในพิธีในการรับมอบไก่ไข่และนกกระทาไถ่ชีวิต ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา
ตามที่ พระครูโสภณ พรหมรังษี เจ้าอาวาสวัดพรหมมหาจุฬามณี ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ซึ่งมีคุณูปการแก่ กองทัพภาคที่ 2 มาอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านจะได้สร้างกุศลร่วมกัน นับตั้งแต่เป็นผู้อุปถัมภ์พิเศษในการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจนเสร็จสมบูรณ์เป็นที่บูชาสักการะแก่กำลังพลครอบครัวและประชาชนทั่วไป เพื่อ ยึดเหนี่ยวจิตใจ ส่งเสริมให้ คิดดี ทำดี พูดดี และจงรักภักดี รู้รักสามัคคี จึงได้ร่วมกับศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตศรัทธา และกองทัพภาคที่ 2 ได้จัดโครงการเลี้ยงไก่ไข่และนกกระทาไถ่ชีวิตเพื่อสวัสดิการกำลังพล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 
พร้อมมอบไก่ไข่ จำนวน 1,500 ตัว และนกกระทา จำนวน 1,500 ตัว ให้กับแม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อมอบให้แก่หน่วยในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 30 หน่วย เพื่อเลี้ยงไถ่ชีวิตและเก็บไข่เป็นอาหารเสริมนำไปประกอบเลี้ยงเป็นสวัสดิการแก่กำลังพลอันเน้นการช่วยลดรายจ่าย และจำหน่ายไข่เพื่อเพิ่มรายได้ ซึ่งวันนี้ได้มอบให้กับหน่วยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาก่อนเป็นลำดับแรก
 
วัตถุประสงค์ของโครงการที่ พระครูโสภณพรหมรังษี เจ้าอาวาสวัดพรหมมหาจุฬามณี ได้จัดทำขึ้นเพื่อผลิตไข่ไก่และไข่นกกระทาเป็นแหล่งอาหารเสริมสนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ ขาดแคลนอาหาร เช่น อุทกภัย ช่วงการระบาดของเชื้อโควิด-19 อีกด้วย และเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพการเลี้ยงไก่ไข่และนกกระทาแก่กำลังพลและครอบครัว รวมทั้งผู้สนใจในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยต่อไป  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More