กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ตรวจเยี่ยม โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 6

พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการทหารพันธุ์ดีกองพลทหารราบที่ 6 โดยมี พลตรีอดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ให้การต้อนรับ
     กองพลทหารราบที่ 6 ดำเนินการตามโครงการทหารพันธุ์ดี ซึ่ง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 เป็นศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่อีสานใต้ และ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 106 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 ดำเนินการขยายพันธุ์สัตว์ปีก  ซึ่งการตรวจเยี่ยมของคณะฯ ได้แนะนำ การดำเนินงานของโครงการ เพื่อขยายผลสู่ชุมชนและผู้ที่สนใจ ตามแนวทางพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ต่อไป
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More