กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Daily Archives

มกราคม 19, 2022

Army Biike สานฝันปันสุข มอบจักรยานให้กับนักเรียนพื้นที่ชายแดน

     หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ดำเนินการมอบจักรยานตามโครงการ “Army Bike สานฝันปันสุข” ให้กับนักเรียนโรงเรียนพื้นที่ชายแดน จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้านบาระแนะ และ รร.บ้านราษฎร์รักแดน…

โครงการ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา”

     ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กองทัพบกมีความห่วงใยเด็ก ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในการศึกษา ของเด็ก ๆ ในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร พ.ท. ชีรพงศ์ ปิติแก่นทราย…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดอบรมการเสริมสร้างกำลังพลเกี่ยวกับงานด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน ประจำปี…

     พลตรี สมบัติ จินดาศรี รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดอบรมการเสริมสร้างกำลังพลเกี่ยวกับงานด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน ประจำปี 2565 ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ พื้นที่โครงการพัฒนา…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More