กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

Army Biike สานฝันปันสุข มอบจักรยานให้กับนักเรียนพื้นที่ชายแดน

     หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ดำเนินการมอบจักรยานตามโครงการ “Army Bike สานฝันปันสุข” ให้กับนักเรียนโรงเรียนพื้นที่ชายแดน จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้านบาระแนะ และ รร.บ้านราษฎร์รักแดน ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โรงเรียนละ 10 คัน รวม 20 คัน ตามนโยบายของกองทัพบก ให้นักเรียนในพื้นที่ชายแดน ที่มีฐานะยากจน อยู่ในพื้นที่ห่างไกล สามารถใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไป – กลับ โรงเรียนได้อย่างสะดวก เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับทางครอบครัว
     โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน, ผู้นำชุมชน, คณะครู รวมทั้งนักเรียนได้ร่วมรับมอบ ในการนี้คณะครู และนักเรียน ได้ขอบคุณ กองทัพบก ที่ได้จัดโครงการดีๆให้กับเด็กนักเรียนที่มีความขาดแคลน ได้มีพาหนะในการเดินทางไปกลับโรงเรียน ได้สะดวกยิ่งขึ้น เเละมีเเรงบันดาลใจในการเรียนหนังสือต่อไป
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More