กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

โครงการ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา”

     ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กองทัพบกมีความห่วงใยเด็ก ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในการศึกษา ของเด็ก ๆ ในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร พ.ท. ชีรพงศ์ ปิติแก่นทราย ผบ.ช.พัน.6 พล.ร.6 จึงได้ดำเนินงานตาม โครงการ ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา
     โดยได้เปิดรับบริจาค สิ่งของเครื่องใช้ และสื่อการเรียนการสอน อาทิ ชุดนักเรียน เสื้อผ้า รองเท้า รวมทั้งหนังสือ และอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ จากกำลังพล, ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อนำสิ่งของเครื่องใช้ และสื่อการเรียนการสอนที่ได้รับมอบ ไปมอบให้กับ เด็กนักเรียนไนพื้นที่ห่างไกล ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More