ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

กิจกรรมอาสาพัฒนาโรงเรียน

     ร้อยโท เสณี บัวศรี ช่วยราชการนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 ได้นำกำลังพลจิตอาสา จำนวน 20 นาย ร่วมกับ คณะครู นักเรียน บ้านสามเพียแสนจำปา ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ บริเวณภายในพื้นที่ โรงเรียน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างหน่วยทหาร และประชาชนในพื้นที่ เพื่อความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจ ต่อไป

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 3 6
Views Today : 446
Views Yesterday : 53
Views Last 30 days : 5411
Total views : 447105