ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

ประชาอาสาปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม

กองพันทหารราบที่ 11 (ร.16 พัน.2) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ดำเนินโครงการประชาอาสาปลูกป่า เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตำบลเมือง เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ 72 พรรษา ณ บริเณรอบหนองก๊อก บ้านผือใหม่ ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 3
Views Today : 4
Views Yesterday : 443
Views Last 30 days : 5926
Total views : 452216