กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน “โครงการ กองทัพบก อาสาปลูกป่าสร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ” จังหวัดเลย

พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน และรับฟังการบรรยานสรุปในพื้นที่ จังหวัดเลย ณ อุทยานเทิดพระเกียรติ ตำบล กกสะท้อน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย “โครงการ กองทัพบก อาสาปลูกป่าสร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ” บ้านหนองหลวง ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และการปลูกหญ้าแฝก พื้นที่ฝายน้ำล้นฯ ลำน้ำหมัน ตำบลกกสะท้อน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมี ส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More