กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระกียรติฯ ตามโครงการ “ทบ. อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ”

     พลโท พัลลภ เฟื่องฟู ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการปัองกันภัยทางอากาศ กองทัพบก เป็นประธานพิธีปลูกป่าตามโครงการ “ทบ.อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ” ประจำปี 2563 โดยมี พันเอก วัชรพล คันธา หัวหน้าแผนกกิจการพัฒนา กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 2 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉลิมพระชมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ในพื้นที่ป่าจำแนกเพื่อการอนุรักษ์ บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 20 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอฝำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราขสีมา  วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More